Katalog > Roth MultiPex® rørsystem > Tilbehør > Roth oppføringsbrakett