Katalog > Roth gulvvarmesystemer > ... > Roth sponplatesystem universal > Roth varmefordelingsplate